o nás

Občianske združenie
MERK

Občianske združenie MERK pomoc a nádej pomáha ľudom, ktorí sa ocitli v neľahkej finančnej a životnej situácií a to hlavne týraným matkám, sirotám, polosirotám a rodinám. Združenie poskytuje materiálnu a finančnú pomoc pre dôstojnejší život tým, ktorí to potrebujú.Naším poslaním je pomáhať hlavne materiálne a to prevažne vo forme oblečenia. Ľudia, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácií si nemôžu dovoliť nákup nového oblečenie pre seba alebo...

Zistiť viac o nás

čomu sa venujeme

Veríme, že s vami môžeme
zachrániť viacživotov

Prispievame

Neziskovej organizácii DORKA. Predovšetkým finančne

Podporovateľ

Hlavnú podporu máme od spoločnosti Merkurius s.r.o., ktorá je pre nás TOP podporovateľ.

Kto pomáha

Pomôcť môže každý, komu záleži na živote tých najslabších

Nadpis 4

Oat cake topping caramels cupcake marshmallow. Jelly-o icing apple pie pastry jelly beans cake jelly.

ako na to

Ako vietepomôcť

1.

Dobrovoľná suma

Dobrovolný prispevokopping brownie donut donut gummies lorem ipsum dolor sit cupcake

2.

Darovať 2%

Dobrovolný prispevokopping brownie donut donut gummies lorem ipsum dolor sit cupcake brownie donut donut

3.

Zdielaním stránky

Dobrovolný prispevokopping brownie donut donut gummies lorem ipsum dolor sit cupcake brownie.

random text

Miesto pre nadpis loremipsum

Cotton candy caramels cake pie donut sweet. Tiramisu topping tart toffee. Lemon drops chocolate bar liquorice cotton candy soufflé cheesecake marzipan chocolate cake.

            Oat cake topping caramels cupcake marshmallow. Jelly-o icing apple pie pastry jelly beans cake jelly. Candy canes pudding carrot cake caramels cheesecake. Topping topping carrot cake carrot cake carrot cake chocolate cake marshmallow. Topping topping carrot cake carrot cake carrot cake candy canes pudding .

Prispejte ľubovolnou sumou

Partneri a sponzori

Ďakujeme vám všetkým!