O nás

Občianske združenie MERK pomoc a nádej pomáha ľudom, ktorí sa ocitli v neľahkej finančnej a životnej situácií a to hlavne týraným matkám, sirotám, polosirotám a rodinám. Združenie poskytuje materiálnu a finančnú pomoc pre dôstojnejší život tým, ktorí to potrebujú.

MATERIÁLNE VECI

Materiálna pomoc

Naším poslaním je pomáhať hlavne materiálne a to prevažne vo forme oblečenia. Ľudia, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácií si nemôžu dovoliť nákup nového oblečenie pre seba alebo svoje deti. Aby neboli v spoločnosti neprávnom odsudzovaní pre ich vzhľad, poskytujeme im oblečenie, v ktorom sa nemusia cítiť menejcenní, a ktoré im pomôže začleniť sa do spoločnosti.

Zistiť viac o nás

pomoc financiami

Finančná pomoc

Finančné príspevky, ktoré vyzbierame slúžia na zakúpenie školských pomôcok, hygienických potrieb, trvanlivých potravín a pomoc pri organizácií voľno-časových a záujmových činností pre deti. Ďalej je to na zakúpenie oblečenia a pod.

Prispejte ľubovolnou sumou

Ďakujeme, že nám pomáhate!