Darujte 2% z dane

Podporiť činnosť občianskeho združenia pomoc a nádej MERK môžete aj svojimi 2% z dani z príjmu. 2% z dane pre vás nebudú znamenať žiadne výdavky navyše! Vyzbieranou sumou tak pomôžete týraným matkám, sirotám, polosirotám a rodinám, ktoré sa ocitli v neľahkej finančnej situácii.

            Venujte chvíľu svojho času a spravte dobrý skutok! Aj vy môžete svojím kúskom podporiť dobrú vec. Darovanie 2% z daní nie je nič zložité!

pomoc financiami

Postup pre fyzické osoby, zamestnancov, daňové priznanie za vás robí váš zamestnávateľ:

Do 15.02.2021

 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Následne do 30.04.2021 na Daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliskapošlite alebo osobne doručte Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti spolu s Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Naše Vyhlásenie si môžete stiahnuť

TU. Vo vyhlásení doplníte svoje údaje, riadky 12, 13, 14 a nezabudnite doplniť dátum a svoj podpis

Ak ste v zdaňovacom období, ako fyzická osoba vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č.406/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov najmenej 40hodín, môžete darovať až 3% z daní. Nevyhnutné je priložiť písomné potvrdenie od odpracovaných hodinách, ktoré bude prílohou Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

právnické osoby

Postup pre právnické osoby:

Do 31.3.2021 podajte daňové priznanie pre právnické osoby, v ktorom sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (1% ak ste v zdaňovacom období ako právnická osoba nedarovalifinancie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel) z dane. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Údaje o príjimateľovi

IČO: 53113853

Právna forma: občianske združenie

Názov: MERK pomoc a nádej o.z.

Ulica: Kurimka

Číslo: 4

PSČ: 09016

Obec: Kurimka

právnické osoby

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

Do 31.3.2021 podajte daňové priznanie pre fyzické osoby, v ktorom sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3% ak ste v zdaňovacom období ako fyzická osoba vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č.406/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov najmenej 40 hodín) z dane. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Údaje o príjimateľovi

IČO: 53113853
Právna forma: občianske združenie
Názov: MERK pomoc a nádej o.z.
Ulica: Kurimka
Číslo: 4
PSČ: 09016
Obec: Kurimka

Vaše 2% z dane pomôžu tým, ktorí to najviac potrebujú!

Ďakujeme!